Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Oost Gelderland, Overijssel

Data bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker kan (dikke)darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek wordt in opdracht van het ministerie van VWS en onder regie van het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek uitgevoerd door vijf regionale screeningsorganisaties. Zij beheren specifieke data met betrekking tot deelname aan en resultaten van het bevolkingsonderzoek in een database genaamd: ScreenIT. Deze data zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Data-aanvragen bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek
Data die zijn verkregen rond het bevolkingsonderzoek darmkanker, zijn verkregen met publieke middelen. Daarom vinden het RIVM-CvB en de screeningsorganisaties dat deze data ook voor andere publieke belangen kunnen worden ingezet. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels rond privacybescherming. Dit betekent dat data-aanvragen die betrekking hebben op de in ScreenIT geregistreerde data rond het bevolkingsonderzoek darmkanker, worden gehonoreerd zolang het gaat om niet-herleidbare data. Daarbij geldt, dat het doel van de aanvraag, moet passen binnen de doelstelling om een bijdrage te leveren aan verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg, de patiëntbehandeling en/of kennis op het gebied van ziekte en gezondheid (etiologie, pathogenese, verschijnselen/symptomen, diagnose, screening, preventie, uitkomst of behandeling van ziekte).

NB. Bij het beschikbaar stellen van data wordt de privacywetgeving gevolgd. Data worden alleen geleverd wanneer ze niet herleidbaar zijn tot individuele personen, behandelaars of instellingen.

Data-aanvragen indienen
Als u gebruik wilt maken van data van het bevolkingsonderzoek darmkanker, vult u het formulier ‘Data-aanvraag bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek’ volledig in. U stuurt het formulier met bijbehorend ondertekend onderzoeksprotocol per mail naar het RIVM-CvB, mailadres: cvb@rivm.nl. Klik hier om het formulier te downloaden.
De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) behandelt de data-aanvragen namens de screeningsorganisaties.

In het voorjaar van 2019 volgt een nieuwe termijn voor het indienen van data-aanvragen.

Kosten
De kosten van een data-aanvraag bedragen 2.000 euro (ex. btw).

Procedure
Binnen 10 werkdagen na sluiting van de aanvraagperiode neemt de FSB contact met u op over uw aanvraag. Indien nodig vult u de aanvraag verder aan. U ontvangt een factuur die betaald moet zijn voordat de intakeafspraak plaatsvindt. In de intakeafspraak wordt uw aanvraag besproken. Uw aanvraag wordt inhoudelijk getoetst aan de doelstellingen en voorwaarden die gehanteerd worden.
Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een overeenkomst (Data Transfer Agreement, zie ook het model ) voor het leveren van de data.
Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst wordt de gevraagde dataset geleverd via een beveiligde digitale omgeving.
De doorlooptijd van een data-aanvraag bedraagt gemiddeld zeven weken (vanaf het intakegesprek).

Meer informatie?
• Aanvraagprocedure en voorwaarden data-aanvragen bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek
• Formulier ‘Data-aanvraag bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek’
 Model Data Transfer Agreement