Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Oost Gelderland, Overijssel

Bevolkingsonderzoek Borstkanker

(Hart)implantaten en het bevolkingsonderzoek borstkanker

Is meedoen mogelijk met een ICD / S-ICD / pacemaker / hartritme monitor / port-a-cath / NVS?
Vrouwen met een ICD, Subcutane-ICD (S-ICD), pacemaker, hartritme monitor, port-a-cath of Nervus Vagus Stimulatie (NVS) kunnen gewoon meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker in de onderzoekscentra van de screeningsorganisaties. Wel adviseren we om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing aan te houden, omdat de plek nog gevoelig kan zijn. Vrouwen kunnen op de achterkant van de uitnodigingsbrief aangeven om welk type implantaat het gaat. Als een vrouw één van bovenstaande implantaten heeft, kan ze dit melden aan de laborant. De laborant kan dan rekening houden met het implantaat bij het samendrukken van de borst. Vrouwen kunnen tijdens het onderzoek zelf aangeven als het samendrukken te veel pijn doet.


Verwijsroute
In december 2016 is de geactualiseerde NHG-Standaard Borstkanker gepubliceerd. Daarin is onder meer de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een uitslag BI-RADS 0 uit het bevolkingsonderzoek opgenomen.

BI-RADS 0 uitslag
Voor een patiënte met een BI-RADS 0 uitslag geldt dat er onvoldoende informatie is om tot een goede beoordeling te komen. Vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag moeten zo snel mogelijk aanvullend beeldvormende diagnostiek en duidelijkheid krijgen over de uitkomst. Dit met als doel angst en ongerustheid te verminderen. 

Verwijsroutes

  • BI-RADS 0 uitslag: Verwijzing naar de afdeling Radiologie in het ziekenhuis waar ook een Mammapoli is
  • BI-RADS 4/5 uitslag: Verwijzing naar de Mammapoli in het ziekenhuis

Per wanneer?
Vanaf nu ontvangen vrouwen die doorverwezen worden na deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker óf een BI-RADS 0 uitslagbrief óf een BI-RADS 4/5 uitslagbrief.
U als huisarts ontvangt nog steeds één uitslagbrief. In deze brief staat informatie over zowel BI-RADS 0 als BI-RADS 4/5. De uitslag vindt u nog steeds in het radiologen verslag

Vanaf 1 juli 2017 verzoeken wij de huisartsen patiënten met een BI-RADS 0 uitslag te verwijzen naar de afdeling Radiologie van een ziekenhuis in plaats van naar de Mammapoli. De periode tot 1 juli geldt als een overgangsperiode.

De ziekenhuizen zijn geïnformeerd over de nieuwe verwijsroute door het RIVM en de screeningsorganisaties. Zij hebben tot 1 juli 2017 de tijd om de route te implementeren. In diverse ziekenhuizen is de routing al van kracht of wordt er mee geëxperimenteerd.

Heeft u vragen?
Mocht u vragen hebben over de nieuwe verwijsroute, dan kunt u contact opnemen met  de informatielijn voor professionals via 088 11 86 300. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.


Informatielijn Borstkanker voor professionals: 088 11 86 300
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: bkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl