Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Oost Gelderland, Overijssel

Bevolkingsonderzoek Oost zoekt leden voor het cliëntenpanel

Bevolkingsonderzoek Oost hecht veel waarde aan de inbreng van cliënten. We streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de vrouwen die gebruik maken van onze zorg. Om hieraan invulling te geven willen we ons cliëntenpanel, waarmee we een paar jaar geleden zijn gestart, uitbreiden.

Wat doet het cliëntenpanel?

Het cliëntenpanel bestaat uit zes tot acht leden. Allemaal zijn zij cliënt van Bevolkingsonderzoek Oost en doen ze dus mee aan de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker of baarmoederhalskanker. De panelleden geven hun mening en advies over zaken en plannen die van belang zijn voor cliënten. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, de inrichting van de onderzoeksruimte of de manier waarop cliënten worden geïnformeerd over de gang van zaken. Bevolkingsonderzoek Oost gebruikt de inbreng van het cliëntenpanel om afgewogen besluiten te kunnen nemen.
Het cliëntenpanel voert gemiddeld twee of drie keer per jaar overleg met leden van het managementteam en de staf. Ook kunnen de panelleden tussentijds worden geraadpleegd via e-mail.

Wie zoeken we?

We zoeken nieuwe leden die het nuttig en interessant vinden om mee te praten en mee te denken over het bevolkingsonderzoek. We verwachten dat ze:

  • cliënt zijn van Bevolkingsonderzoek Oost. Bij de samenstelling van het panel streven we ernaar om alle leeftijdsgroepen te vertegenwoordigen;
  • affiniteit hebben met de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker;
  • positief-kritisch naar zaken kijken en een brede blik hebben;
  • bij voorkeur ervaring hebben met vergaderen;
  • beschikken over een computer en een e-mailadres.

 Bijzonderheden

De zittingsduur van de leden is drie jaar en kan daarna met nog eens drie jaar worden verlengd. Het lidmaatschap is onbezoldigd. De reiskosten worden wel vergoed. De vergaderingen vinden twee of drie keer per jaar plaats op het kantoor van Bevolkingsonderzoek Oost in Deventer.

Tussentijds kunnen de leden van het cliëntenpanel via e-mail worden benaderd.                    

Belangstelling?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor het cliëntenpanel? Neemt u dan contact op met ons secretariaat.

Telefoon:        088 11 86 200
E-mail:            algemeen@bevolkingsonderzoekoost.nl