Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Oost Gelderland, Overijssel

Regio-informatie

Bevolkingsonderzoek Oost
Bevolkingsonderzoek Oost organiseert de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals en darmkanker in de provincies Gelderland en Overijssel.

Meerjarenbeleidskader Bevolkingsonderzoek Oost
Bevolkingsonderzoek Oost heeft het meerjarenbeleidskader 2015 - 2018: 'Continu verbeteren, blijven vernieuwen' opgesteld. De belangrijkste zaken hieruit vindt u in deze infographic.

Inkoopbeleid
Bevolkingsonderzoek Oost hanteert een inkoopbeleid conform de Rijksinkoopvoorwaarden.

Het bevolkingsonderzoek in Nederland
Nederland telt 5 organisaties voor het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken borst,- baarmoederhals- en darmkanker. Deze organisaties zijn geografisch over het land verdeeld: Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en Midden-West. Elke organisatie verzorgt de onderzoeken in een aantal provincies.

RIVM
De vijf organisaties voeren de bevolkingsonderzoeken uit in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – het RIVM. Dit instituut valt rechtstreeks onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij werken volgens de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode 2010. Deze vindt u in de rechterkolom.

Cliëntenservice
Voor alle vragen over het onderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker of darmkanker kunt u bellen naar:
088 11 86 300 (lokaal tarief)
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: Voor vragen over het onderzoek naar Baarmoederhalskanker naar: bmhkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl; onderzoek borstkanker naar: bkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl; onderzoek darmkanker naar: dkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl

Wilt u uw afspraak voor het bevolkingsonderzoek borstkanker wijzigen? Dan kunt u dat ook via onze website doen.  

Professionals
Professionals kunnen bellen met een van onze informatielijnen.

Informatielijn Baarmoederhalskanker
088 11 86 330 (lokaal tarief)
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: bmhkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl

Informatielijn Borstkanker
088 11 86 340 (lokaal tarief)
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: bkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl

Informatielijn Darmkanker
088 11 86 360 (lokaal tarief)
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
E-mail: dkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl

Deskundigheidsbevordering en preventie BMHK
088 11 86 380 (lokaal tarief)
E-mail: preventie@bevolkingsonderzoekoost.nl

Algemeen secretariaat
088 11 86 200 (lokaal tarief)
E-mail: algemeen@bevolkingsonderzoekoost.nl

Contactformulier
Wilt u vragen of opmerkingen aan ons doorgeven? Dat kan via dit contactformulier.

regio Zuid-West
Adresgegevens

Kantoor
Bevolkingsonderzoek Oost

Zutphenseweg 51
7418 AH Deventer
Postbus 2107
7420 AC Deventer
T 088 11 86 200
F 088 11 86 301
algemeen@bevolkingsonderzoekoost.nl

Zorgbrede Governancecode
Certificering

Bevolkingsonderzoek Oost heeft voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker de certificering ISO voor de Zorg.