Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Oost Gelderland, Overijssel

ANBI

Bevolkingsonderzoek Oost staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.m. in dat onze organisatie zich inzet voor het algemeen belang, geen winstoogmerk heeft en dat onze organisatie en onze medewerkers voldoen aan geldende integriteitseisen.

Naam Bevolkingsonderzoek Oost
RSIN-nummer 821804856
Contactgegevens

Zutphenseweg 51, 7418 AH Deventer
Postbus 2107, 7420 AC Deventer
088 11 86 200
algemeen@bevolkingsonderzoekoost.nl
www.bevolkingsonderzoekoost.nl

Bestuur Dhr. Aart van Walstijn
Beleidsplan

Naast het continueren en verder verbeteren van de reguliere werkzaamheden richten we ons onder meer op:

  • Verdere implementatie darmkankerscreening;
  • Voorbereiding cervixscreening nieuwe stijl (invoering in 2016);
  • Versterken keten (verstevigen relaties met het veld, cliëntraadpleging);
  • ICT-upgrade (zowel inhoudelijk als organisatorisch);
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor het personeel is gebaseerd op de cao ziekenhuizen.

De bestuurder wordt beloond conform het beloningsbeleid van het NVZD.

Doelstelling

De organisatie stelt zich ten doel door de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker een wezenlijke bijdrage te leveren aan sterftereductie, gezondheid en welbevinden van cliënten.

Verslag activiteiten

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Financiële verantwoording

Jaarrekening (staat opgenomen in het jaarverslag)