Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Oost Gelderland, Overijssel

Uitnodigingsschema 2016

Uitnodigingsschema
Vrouwen die op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor een uitnodiging in 2016, ontvangen deze ook in 2016. Deze vrouwen kunnen nog meedoen met het huidige bevolkingsonderzoek tot 1 december 2016. Tot 1 september 2016 worden vrouwen nog uitgenodigd. De laatste uitnodigingen van 2016 worden dus eerder verstuurd dan andere jaren. Alle vrouwen die dan nog niet meegedaan hebben, krijgen een herinneringsbrief waarin staat dat zij nog tot 1 december kunnen deelnemen. Er worden de komende maanden dus meer vrouwen verwacht voor een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Sluitingsdata
In afstemming met de programmacommissie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft het RIVM-CvB de volgende sluitingsdata vastgesteld:

Datum IJkpunt
1-9-2016 Verzenden laatste uitnodigingsbrieven 2016
1-11-2016 Verzenden laatste herinneringsbrieven 2016
1-12-2016 De huisartsenpraktijk maakt in december geen uitstrijkjes meer in het kader van het huidige bevolkingsonderzoek. Laboratoria hebben dan tot 18 december om de laatste uitstrijkjes te beoordelen.
18-12-2016 Laboratorium stopt met aanleveren uitslagen huidig bevolkingsonderzoek.
1-1-2017 Start vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker


Het vernieuwde bevolkingsonderzoek zullen we vanaf 2017 gefaseerd per regio invoerend. We informeren u wanneer het nieuwe bevolkingsonderzoek in onze regio begint. Het kan nog enkele maanden duren voordat dit bekend is. Voor een optimale overgang van het huidige naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek is een draaiboek gemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen. Lees hier het draaiboek.

Doorlooptijden uitslag
Door het comprimeren van het uitnodigingsschema is het mogelijk om alle vrouwen die in 2016 in aanmerking komen voor een uitnodiging, de mogelijkheid te geven om ook in 2016 nog een uitstrijkje te laten maken en indien nodig een herinnering te sturen. Het aantal te versturen uitnodigingen gedurende het tweede en derde kwartaal ligt hierdoor hoger.

Het gecomprimeerde uitnodigingsschema en de voorbereidingen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek maken dat het in sommige laboratoria mogelijk langer duurt voordat de uitslag van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bekend is. We beseffen dat een langere doorlooptijd vervelend kan zijn voor de vrouw. Hoe lang de eventuele vertraging is, hangt van het laboratorium af. Het laboratorium dat de monsters onderzoekt informeert de huisarts als de doorlooptijd langer is. Mogelijk is dit al gebeurd. Als bekend is dat de doorlooptijd langer is, kan de huisarts de patiĆ«nt hierover informeren bij het uitstrijken.

Mochten er vragen over de doorlooptijden zijn, neem dan contact op met uw laboratorium of met ons als screeningsorganisatie.