Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Oost Gelderland, Overijssel

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In oktober 2013 heeft minister Schippers van VWS besloten het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te vernieuwen. Vanaf 2016 worden vrouwen (30 tot en met 60 jaar) die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek eerst getest op de aanwezigheid van het hoog-risicotype van het Humaan Papilloma virus (hrHPV). Dit voorkomt jaarlijks ongeveer 75 extra gevallen van baarmoederhalskanker en 18 sterfgevallen. Ze neemt daarmee de belangrijkste aanbevelingen over van de Gezondheidsraad en de uitvoeringstoets, uitgevoerd door het RIVM Centrum voor bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB). Ook heeft de minister besloten om een zelfafnameset beschikbaar te stellen aan vrouwen die het lastig vinden om een uitstrijkje te laten maken. Bijvoorbeeld door vervelende seksuele ervaringen of doordat het maken van een uitstrijkje moeilijk gaat. Deze vrouwen kunnen bij de herinnering een zelfafnameset aanvragen. Hiermee wordt het bevolkingsonderzoek toegankelijk voor meer vrouwen en neemt de gezondheidswinst nog verder toe. Het RIVM-CvB heeft de opdracht van VWS gekregen om het vernieuwde bevolkingsonderzoek voor te bereiden en in te voeren. De screeningsorganisaties zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen.
 

Primair proces vernieuwd bevolkingsonderzoek


Uitvoeringstoets
De belangrijkste aanpassingen t.o.v. het bestaande bevolkingsonderzoek zijn de volgende:

  • Vrouwen ontvangen een uitnodiging van de screeningsorganisatie voor hrHPV-screening.
  • Vrouwen van 45 en 55 jaar ontvangen alleen een uitnodiging als zij in de voorgaande screenronde hrHPV-positief getest zijn.
  • Vrouwen kunnen als herinnering een zelfafnameset aanvragen.
  • Het afgenomen materiaal wordt naar een beperkt aantal laboratoria gestuurd. Daar vindt zowel de hrHPV-test als de eventuele cytologische beoordeling plaats.
  • Vrouwen die hrHPV-positief en cytologie negatief zijn, ontvangen 6 maanden later een uitnodiging voor vervolgonderzoek bij de huisarts. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een cytologische beoordeling en is onderdeel van het nieuwe bevolkingsonderzoek.
  • Vrouwen die hrHPV-positief en cytologie positief zijn worden doorverwezen naar de gynaecoloog.